Download

I. Chính sách Cộng đồng Data5s

 • Bạn cần chia sẻ một File data để tải về một File bất kỳ;
 • Data yêu cầu trung thực, không upload lại từ Data5s, từ web miễn phí, hay cũ quá 12 tháng. Có thông tin liên lạc, giá trị cao cho người dùng sau;
 • File được kiểm duyệt qua nhiều lớp thuật toán và AIContent. Đảm bảo uy tín, sự phát triển của Cộng đồng;
 • File tự hủy nếu quá lượt tải hoặc không còn đạt yêu cầu;
 • Những vi phạm sẽ bị chặn kết nối Cộng đồng.. xem thêm

II. Hướng dẫn tải file

Start : nhấn nút   Download Form  phía dưới;
 • B1 . Điền ID;
 • Xem cách lấy File ID...
 • B2 . Điền Gmail nhận file;
 • B3 . Upload file cần chia sẻ với Cộng đồng. File data phải đạt yêu cầu để tránh bị khóa;
 • B4 . Phân loại data vừa upload đúng lĩnh vực và tỉnh thành;
 • B5 . Mô tả lớn hơn 120 kí tự, thật chi tiết về data đã upload;
 • B6 . Nhấn nút Chia sẻ, chờ khoản 5s - 25s (có thể đến 2 phút).
Lưu ý:* 
    Đọc lại thật kĩ chính sách Cộng đồng trước khi tiến hành download.

III. Form download, chia sẻ file data: