DATA SỞ GIÁO DỤC

 Cập nhật giáo viên, hiệu trưởng, phụ huynh

Chỉ dành cho thành viên đóng góp tích cực nhất - Cùng nhau phát triển cộng đồng Data5s
 • Data giáo dục Huyện Ba Vì, Cập nhật mới 18953 — Data giáo viên, hiệu trưởng, phhs trường MN, TH, THCS, THPT  - 
 • Data giáo dục Huyện Bình Chánh TPHCM, Cập nhật mới 27248 — Data giáo dục TPHCM, Huyện Bình Chánh, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Huyện Cần Giờ TPHCM, Cập nhật mới 12453 — Data giáo dục TPHCM, Huyện Cần Giờ, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Huyện Chương Mỹ, Cập nhật mới 27968 — Data giáo viên, hiệu trưởng, phhs Hà Nội, Huyện Chương Mỹ, khối mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3  - 
 • Data giáo dục Huyện Củ Chi TPHCM, Cập nhật mới 30663 — Data giáo dục TPHCM, Huyện Củ Chi, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Huyện Đan Phượng, Cập nhật mới 27555 — Data giáo dục Hà Nội, Huyện Đan Phượng, trường MN, TH, THCS, THPT - 
 • Data giáo dục Huyện Đông Anh, Cập nhật mới 26599 — Data giáo viên, hiệu trưởng, phhs trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT  - 
 • Data giáo dục Huyện Gia Lâm, Cập nhật mới 13853 — Data giáo dục Hà Nội, Huyện Gia Lâm, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT - 
 • Data giáo dục Huyện Hoài Đức, Cập nhật mới 22079 — Data giáo dục Hà Nội, Huyện Hoài Đức, trường MN, TH, THCS, THPT - 
 • Data giáo dục Huyện Hóc Môn TPHCM, Cập nhật mới 12859 — Data giáo dục TPHCM, Huyện Hóc Môn, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Huyện Mê Linh, Cập nhật mới 14757 — Data hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, data phhs trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT  - 
 • Data giáo dục Huyện Mỹ Đức, Cập nhật mới 23500 — Data giáo dục Hà Nội, Huyện Mỹ Đức, bậc mầm non, cấp 1, cấp 2, cấp 3 - 
 • Data giáo dục Huyện Nhà Bè TPHCM, Cập nhật mới 23646 — Data giáo dục TPHCM, Huyện Nhà Bè, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Huyện Phúc Thọ, Cập nhật mới 12130 — Data giáo dục Hà Nội, Huyện Phúc Thọ, trường MN, TH, THCS, THPT - 
 • Data giáo dục Huyện Phú Xuyên, Cập nhật mới 18522 — Data giáo dục Hà Nội, Huyện Phú Xuyên, khối mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 - 
 • Data giáo dục Huyện Quốc Oai, Cập nhật mới 10333 — Data giáo dục Hà Nội, Huyện Quốc Oai, trường MN, TH, THCS, THPT - 
 • Data giáo dục Huyện Sóc Sơn, Cập nhật mới 27260 — Data giáo dục Hà Nội, Huyện Sóc Sơn,Data hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, data phhs mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT  - 
 • Data giáo dục Quận Ba Đình Hà Nội, Cập nhật mới 13044 — Data giáo dục Hà Nội, Quận Ba Đình, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Thị xã Sơn Tây, Cập nhật mới 30232 — Data giáo dục Hà Nội, Thị xã Sơn Tây, trường MN, TH, THCS, THPT -
 • Data giáo dục Huyện Thạch Thất, Cập nhật mới 23181 — Data giáo dục Hà Nội, Huyện Thạch Thất, trường MN, TH, THCS, THPT - 
 • Data giáo dục Huyện Thanh Oai, Cập nhật mới 18793 — Data giáo dục Hà Nội, Huyện Thanh Oai, khối mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 - 
 • Data giáo dục Huyện Thanh Trì, Cập nhật mới 23249 — Data giáo viên, hiệu trưởng, phhs trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT  - 
 • Data giáo dục Huyện Thường Tín, Cập nhật mới 14652 — Data giáo dục Hà Nội, Huyện Thường Tín, khối mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 - 
 • Data giáo dục Huyện Ứng Hòa, Cập nhật mới 18835 — Data giáo dục Hà Nội, Huyện Ứng Hòa, bậc mầm non, cấp 1, cấp 2, cấp 3 - 
 • Data giáo dục Quận 10 TPHCM, Cập nhật mới 26987 — Data hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, data phhs trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông  - 
 • Data giáo dục Quận 11 TPHCM, Cập nhật mới 28519 — Data giáo dục TPHCM, Quận 11, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Quận 12 TPHCM, Cập nhật mới 14249 — Data giáo dục TPHCM, Quận 12, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Quận 1 TPHCM, Cập nhật mới 31246 — Data giáo dục TPHCM, Quận 1, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Quận 2 TPHCM, Cập nhật mới 28298 — Data giáo dục TPHCM, Quận 2, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Quận 3 TPHCM, Cập nhật mới 14489 — Data giáo dục TPHCM, Quận 3, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Quận 4 TPHCM, Cập nhật mới 21526 — Data hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, data phhs trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông  - 
 • Data giáo dục Quận 5 TPHCM, Cập nhật mới 30771 — Data giáo dục TPHCM, Quận 5, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Quận 6 TPHCM, Cập nhật mới 30312 — Data giáo dục TPHCM, Quận 6, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Quận 7 TPHCM, Cập nhật mới 13772 — Data hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, data phhs trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông  - 
 • Data giáo dục Quận 8 TPHCM, Cập nhật mới 21082 — Data giáo dục TPHCM, Quận 8, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Quận 9 TPHCM, Cập nhật mới 20922 — Data giáo dục TPHCM, Quận 9, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -
 • Data giáo dục Quận Bắc Từ Liêm, Cập nhật mới 15692 — Data giáo dục Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT - 
 • Data giáo dục Quận Bình Tân TPHCM, Cập nhật mới 11285 — Data phụ huynh học sinh, ban lãnh đạo trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông  - 
 • Data giáo dục Quận Bình Thạnh TPHCM, Cập nhật mới 18452 — Data giáo dục TPHCM, Quận Bình Thạnh, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Quận Cầu Giấy, Cập nhật mới 11514 — Data giáo dục Hà Nội, Quận Cầu Giấy, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Quận Đống Đa, Cập nhật mới 26437 — Data phụ huynh học sinh, ban lãnh đạo trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông  - 
 • Data giáo dục Quận Gò Vấp TPHCM, Cập nhật mới 16990 — Data giáo dục TPHCM, Quận Gò Vấp, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Quận Hà Đông, Cập nhật mới 11179 — Data giáo dục Hà Nội, Quận Hà Đông, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT - 
 • Data giáo dục Quận Hai Bà Trưng, Cập nhật mới 28569 — Data giáo dục Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Quận Hoàng Mai, Cập nhật mới 23272 — Data giáo dục Hà Nội, Quận Hoàng Mai, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT - 
 • Data giáo dục Quận Hoàn Kiếm, Cập nhật mới 28079 — Data phụ huynh học sinh, ban giám hiệu trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông  - 
 • Data giáo dục Quận Long Biên, Cập nhật mới 27301 — Data giáo dục Hà Nội, Quận Long Biên, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Quận Nam Từ Liêm, Cập nhật mới 29158 — Data giáo dục Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT - 
 • Data giáo dục Quận Phú Nhuận TPHCM, Cập nhật mới 14768 — Data giáo dục TPHCM, Quận Phú Nhuận, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Quận Tân Bình TPHCM, Cập nhật mới 13145 — Data phụ huynh học sinh, ban giám hiệu trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông  - 
 • Data giáo dục Quận Tân Phú TPHCM, Cập nhật mới 10583 — Data giáo dục TPHCM, Quận Tân Phú, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Quận Tây Hồ, Cập nhật mới 15210 — Data giáo dục Hà Nội, Quận Tây Hồ, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông - 
 • Data giáo dục Quận Thanh Xuân, Cập nhật mới 13150 — Data giáo dục Hà Nội, Quận Thanh Xuân, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT - 
 • Data giáo dục Quận Thủ Đức TPHCM, Cập nhật mới 15471 — Data phụ huynh học sinh, ban giám hiệu trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông  -