Danh sách khách hàng mua sữa thường xuyên.xlsx

Danh sách 500 khách hàng có nhu cầu mua sữa nước thường xuyên trên khắp cả nước. Trong đó có tên, địa chỉ, số điện thoại và gmail của từng khách đã tham gia rất nhiều chương trình khuyến mãi về sữa.

Download Danh sách khách hàng mua sữa thường xuyên.xlsx

Danh sách khách hàng mua sữa thường xuyên.xlsx

File thông tin: 70702

Lĩnh vực: shopping

Tỉnh | Thành phố: Việt Nam

1l6NonYax7erXUhaBzbsJryDqscWX53Um
Hướng dẫn: Download file data
Previous Post Next Post