DATA MINDX.xlsx

Data Học sinh và PHHS đang theo học tại trường học công Nghệ MindX, Khu vực Bình Thạnh HCM, Trường học có học phí cao nên data cũng có chất lượng về chi phí.

Download DATA MINDX.xlsx

DATA MINDX.xlsx

File thông tin: 108223

Lĩnh vực: giáo dục

Tỉnh | Thành phố: Hồ Chí Minh

1yYH2bMo46SEoNK1YJBCYwKfMEkxEeR1t
Hướng dẫn: Download file data
Previous Post Next Post