DATA 2 (1) (1).xlsx

Data chọn lọc bao gồm các chủ cơ sở kinh doanh và các giám đốc bán hàng tại các tỉnh thành phố. Chủ yếu là Khánh Hòa và Phú Yên

Download DATA 2 (1) (1).xlsx

DATA 2  (1) (1).xlsx

File thông tin: 103066

Lĩnh vực: doanh nghiệp

Tỉnh | Thành phố: Khánh Hòa

1Ny1k2TES-8mzdJPUbKQyz-z7xJSTZhKw
Hướng dẫn: Download file data
Previous Post Next Post